Top menu

Przekaż 1% podatku. Pobierz bezpłatny program PIT

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu powstało w roku 2002 i wyrosło na bazie Katolickiego Centrum Młodzieży "Arka", działającego od 1999 roku

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 22.02.2002r. w KRS, w Warszawie, pod nr 0000084608.

Posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego od marca 2005 r. w myśl ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia 24 kwietnia 2003.Stowarzyszenie prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjno-wychowawczą, charytatywną, kulturalno-oświatową na rzecz głównie dzieci i młodzieży. Inspiruje, aktywizuje, wspiera społeczność lokalną w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Młodzież wychowujemy poprzez pracę angażując w młodzieżowy wolontariat, proponujemy bogatą ofertę edukacji poza szkolnej (np. zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, literackie, komputerowe i inne), fundujemy stypendia uzdolnionej młodzieży, organizujemy konkursy grantowe, prowadzimy kuchnię i stołówkę służącą bezpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży.