Top menu

Ostatnia droga redaktora Andrzeja Dzierżanowskiego

W mroźny poranek 21 grudnia 2012 roku po mszy pogrzebowej w Kaplicy Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie odprowadziliśmy na wieczny spoczynek prochy Andrzeja Dzierżanowskiego.

Dziennikarza Polskiej Agencji Prasowe, Trybuny Ludu w dziale państwa i prawa, korespondenta w Budapeszcie, Rzeczpospolitej, redaktora naczelnego miesięcznika „Zdrowie”, redaktora naczelnego „Linii Otwocka” twórcę i wydawcę pionierskiego, ogólnopolskiego Katalogu i Informatora Pogrzebowego "Funeralia", promotora ideii zrzeszenia przedsiębiorców pogrzebowych, animatora rozwoju branży funeralnej, znawcę rynku pogrzebowego w Polsce.

Poczytuję sobie za wielki zaszczyt, iż z Andrzejem Dzierżanowskim byliśmy po imieniu.

Prochy zostały złożone do grobu na Cmentarzu Powązki Wojskowe kwatera A29, rząd 2, grób 24

Relacja fotograficzna