Top menu

Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

W dniu 27 marca 2014 roku w Nieborowie odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

 W wyniku tajnego głosowania wybrano nowego Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego 

Pana Krzysztofa Wolickiego  

właściciela znanej i uznanej firmy szkoleniowej PHU KRZYSZTOF, dyrektora zarządzającego Stowarzyszenia.

            W skład Zarządu PSP zostali wybrani ; Cichewicz Marek, Durek Arkadiusz, Maksymiuk Franciszek, Ragiel Adam, Sarniak Marian, Szczuciński Jan.

Do Komisji Rewizyjnej PSP zostali wybrani ; Kwatera Janusz, Ogar Leszek, Salski Tomasz

Do Komisji Etyki zostali wybrani ; Kammer Jarosław, Kolczyński Marian, Kułak Mirosław