Top menu

Marek Nowacki nowym prezesem PUK w Kaliszu

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 r. Rada nadzorcza powołała nowy zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu 

w przededniu uroczystości związanych z 60-leciem istnienia kaliskiego PUK-u. Na stanowisku prezesa, Lecha Matuszaka zastąpił Marek Nowacki, dotychczasowy wiceprezes ds. ekonomicznych i zarazem główny księgowy spółki. 

PUK jest pracowniczą spółka akcyjną z udziałem Miasta Kalisz. Spółka prowadzi działalność od 24 stycznia 1992 roku i jest kontynuatorem tradycji państwowego przedsiębiorstwa komunalnego, istniejącego w Kaliszu od lat 50. minionego stulecia. Kapitał akcyjny Spółki stanowi kwota 524.620,00 zł i dzieli się na 52 462 sztuki akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000130027 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy. Organem zarządzającym w Spółce jest zarząd, a organem nadzoru rada nadzorcza.

W przededniu jubileuszu 60-lecia odbyło się walne zgromadzenie udziałowców spółki oraz posiedzenie rady nadzorczej, na którym wybrano zarząd spółki. Wybory na nową kadencję poprzedziły zmiany w regulaminie. Zdecydowano, iż trzyosobowy zarząd zostanie zastąpiony dwuosobowym.

O fotel prezesa ubiegali się trzej dotychczasowi członkowie zarządu: Lech Matuszak, prezes Zarządu oraz Andrzej Werbiński - wiceprezes ds. techniczno-eksploatacyjnych i Marek Nowacki - wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy.

Decyzją rady prezesem został Marek Nowacki, wiceprezesem Andrzej Werbliński. Lech Matuszak po dziewięciu latach szefowania firmą, rozstaje się z nią.

źródło: UM w Kaliszu