Top menu

Likwidacja grobu

Brak wpłaty nie pozbawi miejsca na cmentarzu - Gazeta Rzeczpospolita

19 czerwca 2013 | Prawo | Dział Prawa | Rzeczpospolita

Rada gminy nie może automatycznie po dwudziestu latach zdecydować o likwidacji grobu.

Rada miejska uchwaliła regulamin cmentarza komunalnego w Rogozińcu. Uchwałę zakwestionował wojewoda lubuski, bo rada w sposób nieuprawniony ustanowiła własne zasady postępowania z grobami, gdy nie zostanie uiszczona opłata za pochowanie zwłok na kolejne 20 lat. Przewidziała likwidację grobu.

Tymczasem, zgodnie z art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20, a po upływie tego okresu ponowne użycie nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20.

Zdaniem wojewody nie można decydować o likwidacji grobu na skutek upływu dwudziestoletniego terminu i nieuiszczenia kolejnej opłaty. Gdy brak sprzeciwu zainteresowanej osoby, prawodawca przewiduje jedynie utratę prawa do grobu (a ta nie oznacza jego likwidacji).

- sta

sygnatura akt: NK-I.4131. 164.2013TDom

Źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/1192414-Brak-wplaty-nie-pozbawi-miejsca-na-cmentarzu.html

KOMENTARZ

Od dłuższego czasu zaczynamy obserwować w prasie zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej pościg za „nie sprawdzoną sensacją”. Tym razem redaktor Rzeczpospolitej w pogoni (lub z lenistwa) za tanią sensacją prawdopodobnie stojąc w sklepie spożywczym w kolejce do kasy usłyszał jak dwie panie rozmawiały między sobą „a słyszała pani – w Rogozińcu będą likwidować groby”. Idąc tym tropem dziennikarz o pseudonimie  „-sta” „na prędce” spłodził notatkę że radni próbują ustanawiać własne prawa. Moje stwierdzenie nie jest podyktowane w jakikolwiek złośliwością ale stwierdzeniem faktu, pan redaktor zapomniał dopisać, iż była to Rada Miasta Zbąszynek.

Gdyby dziennikarz tak jak ja zadzwonił do Rady miasta Zbąszynek dowiedziałby się, iż intencją Rady miasta przy tworzeniu regulaminu cmentarza komunalnego w Rogozińcu nie była likwidacja grobów niezgodnie z prawem lecz tylko użyto niefortunnego określenia z czego oczywiście się wycofali (w niektórych rejonach kraju używa się potocznego określenia „likwidacja grobu” na nieopłacony ponad 20 lat grób który jest przewidziany do ponownego pochowania).

Reasumując gdyby pan lub pani „- sta” tak się nie spieszył(a) nie było by notatki prasowej a przy okazji ja nie miałbym o czym pisać, ludzie czytający Rzeczpospolitą nie denerwowaliby się, a tak jest ruch w interesie. Daleko nam do normalności – wielka szkoda.

Treść ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-I.4131.164.2013TDOM zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 6 czerwca 2013 r